Vi er ikke i tvivl om, at der skal passes godt på kroppen - at vi er nødt til at fylde  godt brændstof på den i form af rene og nærende fødevarer, at vi skal holde den stærk gennem træning og bevare det gode helbred gennem smidigheds- og vedligeholdelsesrutiner.

Det samme gælder også for vores hjerne. For at frafiltrere al den junk, vi bombarderes med hver dag, og holde den sund og smidig, er vi nødt til at nære den med oplysninger af høj kvalitet, at holde den stærk med træning og lære den nye og udfordrende færdigheder og begreber. Og så skal man holde sit sind sundt med meditation.

Meditation er ligesom de smidigheds- og vedligeholdelsesrutiner, man laver med kroppen – bare nogle minutter hver dag vil give markante forbedringer på mange områder over tid. En fast daglig meditationsrutine vil dæmme op for sygdomsbekæmpelse, øge intelligensen, minimere stress, forbedrede relationer, maksimere følelsesmæssig IQ, og give en anselig indsigt i sig selv og i verdenen omkring en.

10 Videnskabeligt dokumenterede gode grunde til at starte med at meditere

1. Meditation øger den grå substans i hjernen. Grå substans er den primære bestanddel i centralnervesystemet - en øget mængde grå substans betyder forbedringer på områder som muskelkontrol, syn, hørelse, hukommelse, følelser, tale, beslutningskompetence og selvkontrol.

2. Meditation forbedrer drastisk opmærksomhed og evnen til at fokusere. I et eksperiment blev forsøgspersoner udsat for to typer af enten visuel eller audio stimuli ekstremt hurtig efter hinanden. I de situationer er det normalt at man glipper anden stimuli  - det kaldes på engelsk “attentional-blink deficit”. De testpersoner, der havde mediteret dagligt over længere tid var i stand til at give første stimuli mindre opmærksomhed, hvilket gjorde dem i stand til at detektere anden stimuli.

3. Meditation styrker immunforsvaret. 25 testpersoner deltog i et otte ugers meditationsprogram, efter forsøget blev de og en kontrolgruppe influenzavaccineret og fire måneder efter viste en måling at de mediterende markant havde øget deres antistofkoncentrationer mod influenzavaccinen i forhold til kontrolgruppen.

4. Meditation mindsker øger smertetærsklen. Meditation hjælper en til at opleve sine følelser og fornemmelser uden at knytte sine egne vurderinger til dem.

Gennem et meget nøje overvåget meditations- og MR-skanner eksperiment blev forsøgspersoner udsat for smerte under meditation. Efter fire dages mindfulness meditationstræning registreres et 57% fald i den smerte forsøgspersonerne følte.

5. Meditation mindsker medicinsk diagnosticeret depression. En gruppe personer med livslange depressive lidelser, gennemgik et 8-ugers meditationsprogram. Forsøget konkluderede at meditationen førte til fald i den ruminative tænkning. Rumativ tænkning er konstant grublen over de negative aspekter af livet.

6. Meditation mindsker stress og øger selv-medfølelse. I et mindre forsøg blev en gruppe personer fra sundhedsvæsenet, som er en notorisk høj-stress branche, sat i et otteugers meditationsprogram. Resultatet viste en markant nedgang i følelsen af stress, en øget selv-medfølelse og derudover en generelt større tilfredshed med livet.

7. Meditation øger evnen til at udføre mange opgaver bedre. I et multitaskingforsøg var forskellen på fejl og udførselstid mellem mediterende og ikke-mediterende ikke signifikant, men de mediterende viste alligevel lavere stressniveau og bedre hukommelse i forhold til de udførte opgaver, og de mediterende skiftede mindre mellem opgaverne og forblev fokuserede længere.

8. Meditation øger selvkontrol, og løfter den måde man håndterer sine følelser på. Efter at have deltaget i et medfølelseskursus oplevede forsøgsdeltagerne en øget opmærksomhed og følelse af lykke, samt mindre bekymring og følelsesmæssig suppression. Bonus – de, der mediterede flittigst fik de bedste resultater.

9. Meditation forbedrer evnen til at finde sig selv og sine passioner. Sindet og kroppen er ekstremt forbundne. I denne undersøgelse brugte man en gruppe kropsbevidstheds-mediterende og en gruppe dansere - som også er en form for meditation. Disse to grupper havde lineært stigende kohærens i modsætning til en gruppe, der ikke praktiserer nogle af disse praksisser.

10. Meditation øger følelsesmæssig IQ og social kontaktevne. En gruppe arbejdende voksne deltog i ”loving-kindness-” meditationsøvelser. De forbløffende resultater steg over tid i takt med de daglige oplevelser med positive følelser, hvilket yderligere øgede de personlige ressourcer på en lang række områder som for eksempel forøget opmærksomhed, øget følelse af livsformål,  social støtte, færre sygedage mm.

Blogindlæg oversat fra denne kilde