Hypnoterapi

Er du træt af at skulle tage dig sammen? Er du træt af at kæmpe mod indre begrænsninger eller dårlige vaner? Ville du ønske at dit selvværd var meget højere? 

Gennem hypnoterapi får du fat i roden til dine blokeringer, fobier, angst, skam eller ubehag og får genskabt balancen i sindet og følelserne. 

Når hypnose bliver brugt – og med den rette trancedybde – virker terapien med en faktor, der er mindst 10 gange hurtigere end ved bevidst kommunikation med klienten.

Gennem hele vores liv vil vores sind lagre alle traumatiske og farefulde oplevelser, således at adrenalin bliver udløst, så snart sindet oplever, en lignende farlig situation.

 
Pris pr. session kr. 800

Pris pr. session kr. 800

 

Det sikkerhedssystem, har gennem årtusinder været med til at styrke vores arts overlevelse. Ofte kender vi ikke den bagvedliggende årsag til vores ubehag, og for det meste er de farefulde oplevelser fra tidligere, slet ikke så farlige for os som voksne, selvom kroppen vil have os til at tro det. Der hvor logik og følelser ikke er helt enige, vil følelserne altid vinde, indtil man får omprogrammeret sindet.

Et godt eksempel er angst for edderkopper. Edderkoppen – de danske i hvert fald - kan på ingen måde udgøre en livsfare for os (logisk tænkning), alligevel vil den, som lider af den angst reagere, som hvis han/hun stod overfor en sulten tiger (kroppens sikkerhedssystem). 

Hypnoterapi kan på 1-3 behandlinger løse problemstillinger som: 

 • Tandlægeskræk

 • Flyskræk

 • Eksamensangst

 • Præstationsangst

 • Angst for Nåle

 • Jalousi

 • Lavt selvværd
 • Hovedpine
 • Neglebidning

 • Vægttab

 • Fobier

 • Angst

 • Stress

 HypnosebehandlingEN

Ved en hypnosebehandling foregår en del af den følelses- tanke- eller udviklingsmæssige forandring mens du er i hypnose. Under behandlingen vil du høre alt som sker. Den hypnotiske tilstand hjælper den terapeutiske proces så du hurtigere kommer hel igennem en problemstilling.

Hvem kan hypnotiseres?

Alle mennesker kan hypnotiseres. Der er dog få undtagelser, hvor hypnose og hypnoterapi tilsyneladende har ingen, ringe eller udokumenteret indflydelse.

 • Personer med Psykoser / Psykotiske
 • En person som har modtaget elektrochockbehandlinger og stadig modtager psykofarmaka (henvises til psykiatere, psykologer, psykoterapeuter med specialviden og erfaring indenfor dette område).
 • Svært udviklingshæmmede
 • Diagnosticeret Skizofreni (undtaget DID (Dissociative Identity Disorder) og MPD (Multiple Personality Disorder), som ikke er det samme som skizofreni).
 • Kræft

Kendte grænseområder for hypnose behandling:

Psykoser, som er fremkaldt af ydre psykologiske og sociale forhold - bearbejdning af traumatiserende begivenheder - kan der arbejdes med, såfremt dette sker efter henvisning fra læge. Eks. Fødselspsykose/depression o.lign.

Stress hos epileptikere (hvor epilepsien er psykologisk udløst) kan i nogle tilfælde mindskes.

Bivirkninger ved kemoterapi kan i nogle tilfælde lindres vha. hypnose og selvhypnose.

Ovenstående er en rettesnor. Du kan altid i tvivlstilfælde tage en snak med din læge. Du kan også søge på nettet for at finde en hypnoterapeut som har speciale indenfor området.

HYPNOSEBEHANDLING OG TIDSFORBRUG

En hypnosebehandling varer fra ca. en time. Du vil på forhånd få forklaret hvad der skal ske og hvordan du skal gøre. Hypnose kræver intet forud kendskab og alle (med ovenstående undtagelser og forbehold) kan hypnotiseres.

FORSKEL PÅ HYPNOSE?

Hypnoterapeuter er ikke bare hypnoterapeuter, men også mennesker. På samme måde, som når du går til fx læge, skal du udsøge dig en hypnoterapeut, som du føler tillid til.

Du skal føle dig tryg i omgivelserne hvor du skal hypnotiseres.

Du skal føle dig tryg ved personen og have tillid til at personen kan hjælpe dig. Ellers vil det ikke virke pga. din opmærksomhed vil være på situationen og ikke det der skal arbejdes med.

Det er dig der styrer forløbet. Føler du at hypnotisøren ikke tilgodeser dine ønsker bør du overveje at afbryde behandlingen.

HVAD INDEHOLDER HYPNOSEBEHANDLING?

En behandling med hypnose varer cirka 1 time.

Behandlingen er delt op i et kort interview, hvor du kan fremlægge dit problem, sådan som du opfatter det.

Derefter bliver du hypnotiseret med udgangspunkt i det, du har fortalt.

I hypnosen vil dit underbevidste sind have mulighed for at komme med yderligere informationer, som ikke kom frem under interviewet.

Disse informationer bruges - sammen med det du fortalte i interviewet - til at finde ud af årsagssammenhængen i det, du gerne vil have løst (hypnoanalyse).

Derefter, mens du stadig er i hypnose sker der en terapeutisk bearbejdning af dine tanker, følelser og handlemønstre. (Hypnoterapi)

Efter hypnosebehandlingen er der en kort samtale som reintegrerer de nye erkendelser i det bevidste sind.

HVAD SKER DER I HYPNOSE?

I hypnose arbejdes der med informationerne fra interviewet og det der er kommet frem under hypnose, sådan at dine tanker, følelser og handlinger ændres til det, du gerne vil have (hypnoterapi).

HVORDAN FØLES DET I HYPNOSE?

Behandling med hypnose foregår meget målrettet og kan sammenlignes med, at du er i en tilstand, hvor du hverken sover eller er vågen. Du er meget opmærksom og koncentreret.

KAN JEG HUSKE HVAD DER SKET EFTER HYPNOSEBEHANDLINGEN?

Du kan godt huske, hvad der er sket efter en hypnosebehandling.

HVOR MANGE HYPNOSEBEHANDLINGER SKAL JEG HAVE?

Sædvanligvis kan et enkeltstående problem løses med 1-3 behandlinger.


Din hypnotisør

Jeg er dansk og 54 år gammel. Jeg NGH-certificeret hypnotisør og hypnoterapeut fra HumanProgress, og har otte års erfaring som coach og terapeaut.  Jeg har rejst jorden rundt med rygsæk, levet et par år på NATOs flybase i Kandahar / Afghanistan og været projektleder i tv-branchen i over ti år.

Mange års fysisk udfordrende fitnesstræning kombineret med interesse for yoga, pilates, meditation, selvhypnose, kost og hudpleje samt uddannelser fra Copenhagen Business School og Quantum Yoga Teacher Training i Indien, har givet mig en unik forståelse for, hvordan man gennem træning af det uregerlige sind, sund kost, træning og kærlighed kan opnå store ting i sit liv.